Słowa łączące SEO – czym są i jak je stosować na stronie internetowej?

Słowa łączące zwane też przejściowe to nic innego jak łączniki, które w idealny sposób łączą zdania, paragrafy. Przede wszystkim mają na celu zwiększyć czytelność tekstu, sprawić, aby był przyjaźniejszy dla użytkownika, a także żeby był lepiej odbierany przez algorytm Google. Dzięki którym witryna może zdobyć lepszą pozycję w wynikach wyszukiwania. Bez wątpienia warto skupić się przede wszystkim na korzyści dla użytkowników – złą techniką jest optymalizować teksty tylko pod algorytmy Google.

Jakie są słowa łączące powinienem/mogę użyć?

ponieważ | dlatego | podobnie | ze względu na fakt | być może | prawdopodobnie | w związku z tym | reasumując | podsumowując | ważnym aspektem jest | godnym uwagi jest fakt | podczas gdy | z pewnością | w przeciwieństwie do | bezsprzecznie | konkludując | na zakończenie | istotnie | niewątpliwie | do wyjaśnienia | choć | chociaż | załóżmy, że | prawie | kończąc | przede wszystkim | jeszcze bardziej | bez wątpienia | jeszcze bardziej | wydaje się | wnioskując | niegdyś | poprzednio | na koniec | załóżmy, że | do wyjaśnienia | w rezultacie | w opozycji do

Na pewno zwróciłeś uwagę, że w tym tekście są także zastosowane słowa przejściowe. Są one naturalnie używane przez nas. Natomiast nie zawsze jest ich wystarczająca ilość oraz odpowiednie rozłożenie w tekście. Gęstość fraz kluczowych jest ważna dla SEO, ponieważ Google stara się dopasować zapytanie użytkownika do najlepiej dopasowanych stron internetowych.

Słowa, frazy łączące można dzielić na różne kategorie – głównie ze względu na ich przydatność:
1. Przyczyna / Powód (ponieważ, dlatego, ze względu, w związku z)
2. Porównanie / Kontrast (podobnie do, w przeciwieństwie do, podczas gdy, niegdyś, poprzednio, w opozycji do)
3. Wniosek / Podsumowanie (w związku z tym, kończąc, reasumując, na koniec, na zakończenie, wnioskując, konkludując)
4. Sygnały rozmyte / Niepewność (prawdopodobnie, wydaje się, prawie)
5. Nacisk / Przekonanie (z pewnością, jeszcze bardziej, godne uwagi, przede wszystkim, niewątpliwie, bezsprzecznie, na pewno, bez wątpienia)

error: Alert: Treść jest chroniona !!